Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

W razie nagłego zachorowania macie Państwo do dyspozycji różne formy pomocy medycznej.                                 

Od godziny 18.00 do godziny 8:00 następnego dnia lub w dni wolne od pracy, mogą Państwo skorzystać z nocnej i świątecznej pomocy ambulatoryjnej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), tak zwanej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Jest to przedłużenie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej. Pomoc świadczona jest codziennie, po godzinach pracy przychodni, od godz.18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia, w wyznaczonych do tego celu placówkach. 

W przypadku urazu bądź nagłego pogorszenia stanu zdrowia opiekę uzyskają Państwo w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Natomiast w sytuacji zagrożenia życia pomocy udzieli Państwu pogotowie ratunkowe.

więcej informacji na stronie NFZ:

http://www.nfz-krakow.pl/stronadlapacjenta/?site=art&idd=2&ida=15

WYKAZ REALIZATORÓW NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2014 R.

 

najbliższe placówki realizujące świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, ul. Szpitalna 2, 

tel. 12 273 03 55, 12 273 02 05, 12 273 02 00

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Jana Pawła II 7,

tel. 33 876 64 37

 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 7,

tel. 33 872 12 12

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22,

tel. 33 872 33 76, 33 872 33 67, 668 312 938