Deklaracje Wyboru

Jednym z wymogów posiadanego przez Przychodnię Medycyny Rodzinnej kontraktu z NFZ na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej jest konieczność posiadania wypełnionych dokumentów przez pacjenta. Dzięki temu można leczyć się u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarek i położnych a koszty z tym związane pokrywa z naszych składek Narodowy Fundusz Zdrowia.

Celem zapewnienia najlepszej i sprawnej obsługi najlepiej wypełnić te dokumenty już teraz, zanim będzie potrzebna nasza pomoc - skróci to formalności przed pierwszą wizytą. W pierwszej kolejności należy wypełnić deklarację. Jeśli ktoś chce realizować to prywatnie z pominięciem NFZ, to  nadal istnieje możliwość skorzystania z porad lekarza rodzinnego  lub pielęgniarek czy położnych ale wówczas odpłatnie. W takim przypadku przed pierwszą wizytą w Nazwa Zakładu Opieki Zdrowotnej proszę przejść do punktu 4-tego - dodatkowe dokumenty.

 

 1. Wypełnij deklaracje
  Warunkiem bezpłatnego (opłacanego przez NFZ), korzystania z podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej jest złożenie deklaracji wyboru lekarza POZ (rodzinnego) i AOS (specjalista) oraz pielęgniarki POZ (środowiskowa, rodzinna, położna i opieki długoterminowej). Prosimy skorzystać z załączonego czystego formularza:

  Wystarczy go wydrukować oraz wypełnić zgodnie z załączoną instrukcją NFZ. UWAGA!!! Prosimy pamiętć, żeby wypełnić wszystkie pola. W rubryce numeru karty ubezpieczenia zdrowotnego należy wpisać nr dowodu ubezpieczenia (patrz punkt nr 2). Za pacjenta niepełnoletniego deklarację mogą wypełnić rodzice. Zwracamy uwagę by nie zapomnieć podpisać się w zaznaczonych miejscach! 

 2. Dowód ubezpieczenia                                                                                                                                                                Od 1 stycznia 2013 uruchomiony został to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń  zdrowotnych finansowanych przez NFZ (eWUŚ), powiązany z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych (CWU). Dzięki systemowi każdy pacjent może potwierdzić swoje prawo do świadczeń w ramach ubezpieczenia – w szpitalu, przychodni, czy w gabinecie lekarza, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość                                                                                                                                                                                                       więcej informacji na stronie NFZ: http://www.nfz-krakow.pl/stronadlapacjenta/index.php?site=art&idd=3                                                

 3. Dostarczenie kompletu dokumentów
  Wypełnioną deklarację prosimy najlepiej dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem członka rodziny/opiekuna ewentualnie pocztą. W przypadku przesyłki listowej prosimy o dołączenie kserokopii aktualnego dowodu ubezpieczenia z podpisaną przez pacjanta adnotacją "Za zgodność z oryginałem".

  Po sprawdzeniu poprawności kompletu dokumentów pacjent zostanie wpisany na listę pacjentów Przychodni Medycyny Rodzinnej

  Prosimy uprzejmie by nie zapomnieć poinformować nas, jeśli pacjent posiada uprawnienia specjalne  (np. inwalidy wojennego, honorowego krwiodawcy itp.).
   
 4. Przed pierwszą wizytą
  Aby maksymalnie usprawnić i wykorzystać czas pierwszej wizyty, prosimy o wypełnienie wcześniej:

  1. ankiety o stanie zdrowia pacjenta (dziecka).
  2. formularza upoważnienia innej osoby do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta, wglądu do kartoteki i wyników badań za życia i po śmierci.