Godziny przyjęć lekarzy w Sułkowicach

Rejestracja: 12 27 32 173 lub 12 27 32 558


Godziny przyjęć do przychodni w Lanckoronie lub Izdebniku - kliknij na odpowiedni link.

 

19.08 - 23.08

PN

WT

ŚR

CZW

PT

P A C J E N C I       D O R O Ś L I 

   lek.med,
  MICHAŁ FORDOŃSKI
   specjalista chorób wewnętrznych                     
8:00-12:00
12-14 USG
15:00-18:00
8:00-13:00 8:00-12:00
12-13:30 USG
14:00-18:00
- -
   lek. med. 
  GRZEGORZ FURTAK
   specjalista chorób wewnętrznych
- - - - urlop
   lek. med,
  PAULINA KUŁAGA
   w trakcie specjalizacji z pediatrii
- - - - -
  lek. med,
 ANETA LIBUSZOWSKA-MLECZEK   
  w trakcie specjal. z chorób wewnętrzynych
- 15:00 - 18:00 - 15:00 - 18:00 -
   lek. med. 
  ADAM MATOGA
  specjalista radiologii
7:30 - 13:00 - 7:30 - 13:00 - 7:30 - 13:00
  lek. med. 
  ŁUKASZ PONIEWSKI
  specjalista radiologii
- 14:00 - 18:00 - 14:00 - 18:00 -
   lek. med.
  TOMASZ STRAMEK
  lekarz POZ
9:00 - 18:00 - 9:00 - 18:00 - -
  lek. med.
  ANNA WOŹNIACKA
  specjalista medycyny rodzinnej,
  specjalista balneologii i medycyny fizykalnej 

8:00 - 13:00
dzieci

8:00 - 13:00 8:00 - 13:00 - -
  lek. med
  JANUSZ ZARZECKI
  specjalista medycyny rodzinnej,
  lekarz medycyny pracy, dyrektor

urlop

urlop urlop urlop -

  lek. med. 
  ŁUKASZ ZARZECKI
  specjalista medycyny rodzinnej

7:30-12:00
14:00-18:00

7:30-12:00

7:30-10:00

7:30-12:00

7:30-10:00
14:00-18:00

D Z I E C I      I      M Ł O D Z I E Ż 

  lek. med.
  ZOFIA KUROWSKA-PNIAK
  specjalista pediatrii
- - - - 14:00-18:00
  dr n. med.
  BOŻENA SCZANIECKA
  specjalista pediatrii i neonatologii
13:00-18:00 8:00 - 14:00 12:00 - 18:00 - 8:00-13:00
  lek. med
  IZABELA STOCKDALE
  w trakcie specjalizacji z pediatrii
- - - 8:00-12:30 -
  lek. med. 
  EWA WACHACZYK
  lekarz POZ
 - 14:00 - 18:00 8:00 - 13:00 12:30-18:00 -
   lek. med. 
  ALEKSANDRA ZARZECKA
  specjalista medycyny rodzinnej,
  specjalista pediatrii
urop urlop urlop urlop -
  lek. med. 
  KATARZYNA ZĄBEK-KWIEK
  w trakcie specjalizacji z pediatrii
urlop - - - urlop