Oferta

OFERTA

Przychodnia Medycyny Rodzinnej  udziela   świadczenia zdrowotne z zakresu  podstawowej opieki zdrowotnej, w ramach której oferuje usługi z zakresu świadczeń lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ oraz medycyny szkolnej. W Przychodni w Lanckoronie świadczy również usługi w zakresie leczenia stomatologicznego.

Usługi zdrowotne w ramach POZ i stomatologii świadczone są w ramach umowy kontraktowej zawartej z Narodowym Funduszuem Zdrowia.

Przychodnia Medycyny Rodzinnej świadczy również komercyjne usługi w zakresie badań profilaktycznych dla pracowników w ramach medycyny pracy oraz badań kwalifikacyjnych dla kierowców i kandydatów na kierowców.

Oferujemy Państwu usługi w ramach opieki zdrowotnej świadczone przez wykwalifikowany personel o dużym doświadczeniu zawodowym w tym przez pielęgniarki, położne oraz lekarzy wielu specjalności. 

Zapraszamy Państwa do skorzystania z usług naszej Przychodni!