Oddział w Sułkowicach
T: 12 27 32 173

Oddział w Lanckoronie
T: 33 876 35 76

Punkt Lekarski w Izdebniku
T: 33 876 32 93

Aktualności


21.10.2021
Usprawiedliwienie nieobecności w szkole - obowiązkiem i prawem rodzica

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, rodzic (lub inny opiekun prawny) ma prawo i obowiązek usprawiedliwić nieobecność dzieci i młodzieży do 18 r.ż. w szkole. Osoby pełnoletnie mogą usprawiedliwić się same. Zaświadczenia lekarskie nie są wymagane i szkoła nie ma prawa żądać zwolnienia lekarskiego.

Podstawa prawna znajduje się m.in. w tym artykule, na specjalistycznym portalu Medycyna Praktyczna

 

https://www.mp.pl/pacjent/pediatria/aktualnosci/badania/178996,usprawiedliwienie-nieobecnosci-dziecka-w-szkole-obowiazek-lekarza-czy-nadgorliwosc-nauczyciela

 

 

 


pokaż wszystkie wiadomości ››

All content © 2019 NZOZ Sułkowice. All rights reserved.

Projekt strony WWW: ENITEO