Cennik

CENNIK DLA PACJENTÓW NIEUBEZPIECZONYCH

Pacjenci nieubezpieczeni lub nieuprawnieni do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych ponoszą następujące opłaty za świadczenia medyczne:

Porada lekarska

50 zł

Iniekcja domięśniowa

20 zł

Iniekcja dożylna

30 zł

Zmiana opatrunku

20 zł

Usunięcie szwów

10 - 30 zł

Usunięcie kleszcza

20 zł

Płukanie ucha

30 zł

EKG

30 zł

CRP

15 zł

 

CENNIK BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH I
BADAŃ KIEROWCÓW (MEDYCYNA PRACY)

 

Orzeczenie i badanie lekarza medycyny pracy

50 zł

Orzeczenie i badanie kierowców

200 zł

Orzeczenie i badanie kandydatów na kierowców

200 zł

 

CENNIK KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH (poradnie w Lanckoronie)
 

Konsulatcja ortopedyczna 30 min,  z USG oraz wizytą kontrolną

180 zł

Konsultacja kardiologiczna 30 min z USG
Konsultacja kardiologcizna z 30 min z USG / echo serca wraz z opisem

120 zł
200 zł

Konsultacja pulmonologiczna 20 min

120 zł

 

 

POZOSTAŁE

Kserokopia dokumentacji medycznej (1 strona)

50 gr

Badania analityczne – dla osób bez skierowania od lekarza POZ, cennik znajduje się w tutaj.