Oddział w Sułkowicach
T: 12 27 32 173

Oddział w Lanckoronie
T: 33 876 35 76

Punkt Lekarski w Izdebniku
T: 33 876 32 93

Cennik


CENNIK DLA PACJENTÓW NIEUBEZPIECZONYCH

Pacjenci nieubezpieczeni lub nieuprawnieni do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych ponoszą następujące opłaty za świadczenia medyczne:

Porada lekarska

50 zł

Iniekcja domięśniowa

20 zł

Iniekcja dożylna

30 zł

Zmiana opatrunku

20 zł

Usunięcie szwów

10 - 30 zł

Usunięcie kleszcza

20 zł

Płukanie ucha

30 zł

EKG

30 zł

CRP

15 zł

Badanie cytologiczne

30 zł

 

CENNIK BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH I
BADAŃ KIEROWCÓW (MEDYCYNA PRACY)

 

Orzeczenie i badanie lekarza medycyny pracy

50 zł

Orzeczenie i badanie kierowców

200 zł

Orzeczenie i badanie kandydatów na kierowców

200 zł

 

CENNIK KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH (poradnie w Lanckoronie)
 

Konsulatcja ortopedyczna 30 min,  z USG oraz wizytą kontrolną

180 zł

Konsultacja kardiologiczna 45 min z USG
Konsultacja kardiologiczna 45 min z USG / echo serca wraz z opisem

150 zł
200 zł

Konsultacja pulmonologiczna 20 min

120 zł

 

 

POZOSTAŁE

Kserokopia dokumentacji medycznej (1 strona)

50 gr

Badania analityczne – dla osób bez skierowania od lekarza POZ, cennik znajduje się w tutaj.

 

All content © 2019 NZOZ Sułkowice. All rights reserved.

Projekt strony WWW: ENITEO