Oddział w Sułkowicach
T: 12 27 32 173

Oddział w Lanckoronie
T: 33 876 35 76

Punkt Lekarski w Izdebniku
T: 33 876 32 93

Pielęgniarka POZ


PIELĘGNIARKA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

 

Pielęgniarka POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną nad pacjentem w zakresie:

 • Promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
 • Świadczeń pielęgnacyjnych;
 • Świadczeń diagnostycznych;
 • Świadczeń leczniczych;
 • Świadczeń rehabilitacyjnych.


Zakres zadań pielęgniarki POZ obejmuje:

W gabinecie zabiegowym:

 • Wykonywanie iniekcji: dożylnych, domięśniowych, podskórnych i śródskórnych;
 • Wykonywanie wlewów dożylnych;
 • Wykonywanie i zmiana opatrunków;
 • Pomiar ciśnienia tętniczego, tętna, temperatury;
 • Wykonywanie badań EKG;
 • Prowadzenie edukacji zdrowotnej;
 • Asystowanie przy zabiegach wykonywanych przez lekarzy.

W miejscu zamieszkania pacjenta:

 • Wykonywanie iniekcji domięśniowych, dożylnych, podskórnych;
 • Wykonywanie pomiaru ciśnienia tętniczego, tętna;
 • Pobieranie krwi do badań diagnostycznych;
 • Zakładanie i zmiana opatrunków na ranach;
 • Cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet;
 • Przygotowywanie i aktywizowanie do samoopieki i samo pielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności;
 • Realizowanie opieki pielęgnacyjnej;
 • Prowadzenie edukacji zdrowotnej.

All content © 2019 NZOZ Sułkowice. All rights reserved.

Projekt strony WWW: ENITEO