Oddział w Sułkowicach
T: 12 27 32 173

Oddział w Lanckoronie
T: 33 876 35 76

Punkt Lekarski w Izdebniku
T: 33 876 32 93

Ważne informacje


 

 1. Ubezpieczeni pacjenci mogą zapisać się do lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ poprzez złożenie odpowiednich deklaracji wyboru, dostępnych w rejestracji. Dyrektor ma prawo zdecydować o przyjęciu lub odrzuceniu deklaracji wyboru świadczeniodawcy przez ubezpieczonego w ramach NFZ.

 

 1. Weryfikacja ubezpieczenia odbywa się elektronicznie poprzez weryfikację numeru PESEL w systemie eEWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców). Dla pacjentów nieposiadających numeru PESEL (np. obcokrajowcy zatrudnieni w Polsce), ubezpieczenie potwierdzane jest na podstawie zaświadczenia z zakładu pracy lub na podstawie innego dokumentu poświadczającym ubezpieczenie w Polsce, w ostateczności oświadczenie samego pacjenta.

 

Pacjent, który ma prawo do świadczeń na podstawie tzw. „przepisów unijnych”, zobowiązany jest do okazanie jednego z wymienionych dokumentów wydanych przez instytucję innego państwa UE/EFTA: Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ,

 

 1. Rejestracja pacjentów telefonicznie, osobiście lub przez osoby trzecie na konkretną godzinę. Tylko w stanach nagłych przyjęcia poza kolejnością.  W przypadku zaistnienia ważnych okoliczności medycznych, wybrane świadczenia lekarskie, pielęgniarskie i położnicze mogą odbyć się w domu chorego. Decyzję a akceptacji wizyty domowej podejmuje lekarz, pielęgniarka lub położna, przy zgłoszeniu do godziny 11:00.

 

 1. Dyrektor Przychodni Medycyny Rodzinnej: Janusz Zarzecki. e-mail przychodnia@interia.pl
   
 2. Książka Skarg i Wniosków znajduje się w Rejestracji

 

 1. Jeżeli Pacjent nie jest zadowolony ze sposobu załatwienia skargi i wniosku przez Dyrektora placówki, skargi i wnioski można także wnosić do następujących instytucji:

 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
tel. 800 190 590, pn. - pt. w godz. 08:00 – 16:00

 

Małopolski Wojewódzki Oddział NFZ


Obsługa Ubezpieczonych, ul. Batorego 24, 31-135 Kraków
tel. 12 29 88 404, pn. – pt. w godz. 08:00 – 16:00

 

 1. Ważne numery alarmowe
  112: ogólnoeuropejski numer alarmowy
  999: pogotowie ratunkowe

   
 2. Najbliższe punkty opieki całodobowej
  (czynne pn. – pt. 18:00 – 08:00, w sobotę, niedzielę i święta – całą dobę)
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Myślenice, ul. Szpitalna 2 tel. 12 273 03 82
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Kalwaria Z., ul. Jana Pawła II 7, tel. 33 876 64 37
 • Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Wadowice, ul. Karmelicka 5, tel. 33 872 12 12
 • OPC Sp. z o.o. sp. k., Radziszów, ul. Szkolna 15, tel. 12 346 16 84

All content © 2019 NZOZ Sułkowice. All rights reserved.

Projekt strony WWW: ENITEO