Oddział w Sułkowicach
T: 12 27 32 173

Oddział w Lanckoronie
T: 33 876 35 76

Punkt Lekarski w Izdebniku
T: 33 876 32 93

Ważne informacje


 

 1. Ubezpieczeni pacjenci mogą zapisać się do lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ poprzez złożenie odpowiednich deklaracji wyboru, dostępnych w rejestracji. Co do zasady, pierwszeństwo zapisu do Przychodni mają pacjenci z terenu Gminy Sułkowice i Gminy Lanckorona.  Dla pacjentów z innych gmin, Przychodnia zastrzega prawo odmowy przyjęcia deklaracji wyboru, ze względu na trudności ze zorganizowaniem ew. wizyt lekarskich, patronaży, pobrań krwi w domu pacjenta czy stwierdzeniu zgonu.

 

 1. Weryfikacja ubezpieczenia odbywa się elektronicznie poprzez weryfikację numeru PESEL w systemie eEWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców). Dla pacjentów nieposiadających numeru PESEL (np. obcokrajowcy zatrudnieni w Polsce), ubezpieczenie potwierdzane jest na podstawie zaświadczenia z zakładu pracy lub na podstawie innego dokumentu poświadczającym ubezpieczenie w Polsce, w ostateczności oświadczenie samego pacjenta. 

  Pacjent, który ma prawo do świadczeń na podstawie tzw. „przepisów unijnych”, zobowiązany jest do okazanie jednego z wymienionych dokumentów wydanych przez instytucję innego państwa UE/EFTA: Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ,

 2. W przypadku zaistnienia ważnych okoliczności medycznych, wybrane świadczenia lekarskie, pielęgniarskie i położnicze mogą odbyć się w domu chorego.  Wizyty domowe należy zgłaszać do godziny 11:00 w rejestracji.  Przed potwierdzeniem wizyty domowej, lekarz/pielęgniarka lub położna dzwoni do pacjenta / rodziny i potwierdza konieczność przyjazdu. W każdym dniu do realizacji wizyt domowych wyznaczony jest lekarz bądź lekarze. Co do zasady, wizyty zgłoszone po godz.11 będą realizowane w kolejnym dniu (nie dotyczy sytuacji "niestandarowych")
   
 3. Rejestracja pacjentów - telefonicznie na konkretną godzinę. Tylko w stanach nagłych przyjęcia poza kolejnością. 
   
 4. Dyrektor Przychodni Medycyny Rodzinnej: Janusz Zarzecki
   
 5. Książka Skarg i Wniosków znajduje się w Rejestracji. Uwago można zgłaszać drogą mailową na adres kontakt@przychodnia-med.pl
   
 6. Jeżeli Pacjent nie jest zadowolony ze sposobu załatwienia skargi i wniosku przez Dyrektora placówki, skargi i wnioski można także wnosić do następujących instytucji:

 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
tel. 800 190 590, pn. - pt. w godz. 08:00 – 16:00

Małopolski Wojewódzki Oddział NFZ

Obsługa Ubezpieczonych, ul. Batorego 24, 31-135 Kraków
tel. 12 29 88 404, pn. – pt. w godz. 08:00 – 16:00

 1. Najbliższe punkty opieki całodobowej
  (czynne pn. – pt. 18:00 – 08:00, w sobotę, niedzielę i święta – całą dobę)
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Myślenice, ul. Szpitalna 2 tel. 12 273 03 82
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Kalwaria Z., ul. Jana Pawła II 7, tel. 33 876 64 37
 • Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Wadowice, ul. Karmelicka 5, tel. 33 872 12 12
 • OPC Sp. z o.o. sp. k., Radziszów, ul. Szkolna 15, tel. 12 346 16 84

  Ważne numery alarmowe

112: ogólnoeuropejski numer alarmowy
999: pogotowie ratunkowe

All content © 2019 NZOZ Sułkowice. All rights reserved.

Projekt strony WWW: ENITEO