Oddział w Sułkowicach
T: 12 27 32 173

Oddział w Lanckoronie
T: 33 876 35 76

Punkt Lekarski w Izdebniku
T: 33 876 32 93

Laboratorium


Pobieranie materiału do badań odbywa się w następujących miejscach i terminach

Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Sułkowicach 
we codziennie w godzinach 7:30 - 9:30

Oddział w Lanckoronie
w poniedziałki i czwartki w godzinach 6:30 - 8:30

Punkt Lekarski w Izdebniku 
w poniedziałki w godzinach 7:00 - 9:00


UWAGA - badania przed planowym zabiegiem szpitalnym zleca szpital i pacjent nie ma prawa do refundowanych badań w placówce POZ
 

 

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO  BADAŃ?

Informacje znajdziesz w tym linku.

 

W ramach refundacji NFZ, pacjenci mają możliwość skorzystania także usług wymienionych niżej podmiotów:

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Myślenice, ul. Szpitalna 2 tel. 12 273 03 82
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Kalwaria Z., ul. Jana Pawła II 7, tel. 33 876 64 37
  • Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Wadowice, ul. Karmelicka 5, tel. 33 872 12 12
  • Placówki należące do laboratorium Hormon-Dia, adresy na stronie http://www.hormondia.pl

W ramach POZ wiele najważniejszych badań refundowanych jest przez NFZ - pełna lista znajduje się tutaj. 

 

Zapraszamy także do skorzystania z oferty badań płatnych - lista i ceny znajdują się w poniższej tabeli,

 


 

Cennik badań płatnych na 2022/23 - cennik obowiązuje od 7/11/2022
         
Nazwa badania Kod badania wg.labor. Materiał Czas oczekiwania w dniach Cena w  PLN
         
HEMATOLOGIA,     KOAGULOLOGIA
Rozmaz mikroskopowy  (wg.Schilinga) 171 Krew na EDTA 1 14.00
Morfologia krwi pełna (5 DIFF) 174 Krew na EDTA 1 16.00
Eozynofile 115 Krew na EDTA 5 15.00
Płytki krwi (met. manualną) 175 Krew na polokainę 1 15.00
Retikulocyty 172 Krew na EDTA 1 15.00
Leukocytoza 173 Krew na EDTA 1 15.00
OB.  Odczyn opadania krwinek czerwonych 176 Krew pełna cytrynianowa 1 10.00
APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) 177 Osocze cytr. 1 13.00
PT (czas protrombiny wsk. INR) 178 Osocze cytr. 1 14.00
Fibrynogen 179 Osocze cytr. 1 15.00
D-Dimery 169 Osocze cytr. 1 54.00
         
0
Mocz  -  badanie ogólne. 180 Mocz 1 13.00
Mocz  -  białko  181 Mocz 1 11.00
Mocz  -  glukoza 182 Mocz 1 11.00
Mocz  -  amylaza  40 Mocz 1 13.00
Mocz  -  kreatynina 42 Mocz 1 11.00
Mocz  -  kwas moczowy 43 Mocz 1 11.00
Mocz  -  mocznik   44 Mocz 1 11.00
Mocz  -  wapń 45 Mocz 1 11.00
Mocz  -  magnez 46 Mocz 1 11.00
Mocz  -  fosfor 47 Mocz 1 11.00
Mocz  -  ACR (alb/kreat) 54 Mocz 1 30.00
Mocz  -  albumina 48 Mocz 1 15.00
Kał - na pasożyty - jedno ozn. 185 Kał 3 25.00
Kał - resztki pokarmowe 187 Kał 2 25.00
Kał - krew utajona 186 Kał 2 30.00
Antygen Helocobacter Pylori w kale 184 Kał 2 70.00
Posiew kału (bakteriologiczny) 192 Kał 7 42.00
Wymaz okołoodbytniczy (owsiki) 18501 Wymaz 5 25.00
Kał - kalprotektyna (półilościowo) 381 Kał 1 110.00
Kał - test na obecność lamblii met. ELISA 188 Kał 5 40.00
         
CHEMIA KLINICZNA
Aminotransferaza alaninowa 1 Surowica 1 11.00
Aminotransferaza asparaginowa 2 Surowica 1 11.00
Alfa  -  amylaza 3 Surowica 1 13.00
Cholinoesteraza 4 Surowica 1 15.00
LDH-1 5 Surowica 1 15.00
Fosfataza zasadowa   (ALP, AP) 6 Surowica 1 11.00
Fosfataza kwaśna (AcP) 7 Surowica 4 15.00
Fosfataza kwaśna stercz. (AcP-P) 8 Surowica 1 15.00
g-Glutamylo-transpeptydaza (GGTP) 9 Surowica 1 12.00
Panel wątrobowy Bilirub, ALT, AST, ALP, GGTP Panel W Surowica 1 50.00
Kinaza kreatynowa (CPK) 10 Surowica 1 15.00
CK-MB 34 Surowica 1 40.00
Albumina 11 Surowica 1 11.00
Białko całkowite 12 Surowica 1 11.00
Proteinogram 13 Surowica 10 30.00
Bilirubina całkowita (Bil-T) 14 Surowica 1 11.00
Bilirubina bezpośrednia 15 Surowica 1 15.00
Cholesterol całkowity    (CHOL) 16 Surowica 1 11.00
Cholesterol - HDL 17 Surowica 1 11.00
Cholesterol - LDL 18 Surowica 1 11.00
Triglicerydy 19 Surowica 1 11.00
Cholesterol+HDL+LDL+TG Panel L Surowica 1 39.00
Homocysteina 51 Surowica 5 70.00
Glukoza 20 Surowica 1 11.00
Test obciążenia glukozą (2 punktowy) 2001 Surowica 1 32.00
Test obciążenia glukozą (3 punktowy) 2002 Surowica 1 43.00
Klirens kreatyniny endogennej 21 Sur. i DZM 1 22.00
Kreatynina 22 Surowica 1 11.00
GFR 271 Surowica 1 2.00
Kwas moczowy 23 Surowica 1 11.00
Mocznik 24 Surowica 1 11.00
Chlorki 25 Surowica 1 11.00
Fosfor nieorganiczny 26 Surowica 1 11.00
Potas 27 Surowica 1 11.00
Sód 28 Surowica 1 11.00
Elektrolity    (Na,K) E Surowica 1 20.00
Wapń całkowity 29 Surowica 1 11.00
Wapń zjonizowany 33 Surowica 4 18.00
Magnez 30 Surowica 1 11.00
Żelazo 31 Surowica 1 11.00
Żelazo TIBC 32 Surowica 4 20.00
Cynk 39 Krew pełna z aktyw. krzepn. 21 55.00
Lit 36 Surowica 5 45.00
Miedź 37 Krew pełna z aktyw. krzepn. 12 60.00
Ołów 38 K2EDTA 14 80.00
         
BADANIA SEROLOGICZNE 
ASO - ilościowo 75 Surowica 1 17.00
CRP  73 Surowica 1 22.00
RF     - ilościowo 74 Surowica 1 20.00
Odczyn Waaler Rosego 65 Surowica 1 20.00
Mononukleoza 152 Surowica 1 35.00
Anty-CCP 326 Surowica 1 75.00
Odczyn Coombse’a 64 Krew na EDTA 4 50.00
Grupa krwi  63 Krew na EDTA 4 60.00
Krew karta 76 0 3 25.00
OWA (VDRL odczyn kłaczkujący) 67 Surowica 1 30.00
Anty-treponema pallidum IgG 69 Surowica 5 100.00
Anty-treponema pallidum IgM 70 Surowica 5 100.00
TPHA 71 Surowica 5 45.00
         
HORMONY TARCZYCY
TSH – III generacji 80 Surowica 1 25.00
T-3     (trójjodotyronina) 81 Surowica 1 20.00
T-4     (tyroksyna) 82 Surowica 1 24.00
TSH,T-3,T-4.           Panel T Surowica 1 60.00
fT-3    (wolneT-3) 83 Surowica 1 25.00
fT-4    (wolneT-4) 84 Surowica 1 25.00
Anty-TG  (p/ciala p. tyreoglobulinie) 85 Surowica 1 46.00
Anty-TPO (p/c p.peroksydazie tarcz.) 86 Surowica 1 46.00
Tyreoglobulina 87 Surowica 7 55.00
Przeciw ciała p. receptorom TSH 89 Surowica 7 90.00
         
HORMONY PŁCIOWE
LH    (hormon luteinizujący) 90 Surowica 1 32.00
FSH (hormon folikulotropowy) 91 Surowica 1 32.00
PRL (prolaktyna) 92 Surowica 1 35.00
PRL po MCP 9201 Surowica 1 35.00
PRL po MCP po 2 godz 9202 Surowica 1 35.00
FSH, PRL Panel Q Surowica 1 60.00
LH, FSH Panel O Surowica 1 50.00
LH, FSH, PRL Panel P Surowica 1 70.00
Estradiol               E2 93 Surowica 1 35.00
Progesteron 96 Surowica 1 35.00
17-OH-Progesteron 97 Surowica 14 45.00
Testosteron 98 Surowica 1 37.00
Testosteron Wolny 109 Surowica 14 60.00
Estradiol, Progesteron, Testosteron Panel R Surowica 1 90.00
Estradiol, Progesteron,  Panel S Surowica 1 60.00
Progesteron, Testosteron Panel U Surowica 1 65.00
HCG-beta 99 Surowica 1 40.00
AMH        116 Surowica 6 160.00
DHEA-S 101 Surowica 1 35.00
SHBG (globulina wiąż.hormony płciowe) 102 Surowica 4 50.00
         
POZOSTAŁE HORMONY
ACTH  (hormon adrenokortykotropowy) 103 OsoczeEDTA  5 40.00
Aldosteron 104 Surowica 10 48.00
Androstendion 105 Surowica 10 45.00
Hormon wzrostu 106 Surowica 10 40.00
Kortyzol 107 Surowica 1 40.00
Parathormon 108 Surowica 1 40.00
Witamina 25-OH-D3 118 Surowica 1 75.00
Prokalcytonina 112 Surowica 10 85.00
         
MARKERY NOWOTWOROWE
Cyfra 21.1 119 Surowica 14 85.00
AFP   (alfa-fetoproteina) 120 Surowica 1 45.00
CEA   (antygen karcynoembrionalny) 121 Surowica 1 46.00
beta-HCG 99 Surowica 1 40.00
CA-125 122 Surowica 1 45.00
CA-15.3 123 Surowica 1 45.00
CA-19.9 124 Surowica 1 45.00
HE4 - marker raka jajnika 117 Surowica 1 100.00
ROMA - (CA125+HE4+Algorytm oceny ryzyka) 356 Surowica 1 140.00
TPS 125 Surowica 14 50.00
PSA 126 Surowica 1 40.00
FPSA 127 Surowica 1 45.00
SCCAg 128 Surowica 14 125.00
CA-72.4 129 Surowica 14 100.00
Antykoagulant  toczniowy 331 Osocze cytr. 14 160.00
         
DIAGNOSTYKA INFEKCJI 
HBs Ag 140 Surowica 1 25.00
Test potwierdzenia HBs 139 Krew na EDTA 7 70.00
Anty-HBS - ilościowo 141 Surowica 1 35.00
Anty-HCV 142 Surowica 1 40.00
Test potwierdzenia HCV 157 Surowica 5 280.00
Anty-HBc total 138 Surowica 5 50.00
Chlamydia pneumoniae IgG 262 Surowica 10 60.00
Chlamydia pneumoniae IgM 263 Surowica 10 60.00
Chlamydia trachomatis IgG 264 Surowica 10 60.00
Chlamydia trachomatis IgM 265 Surowica 10 60.00
CMV IgG 143 Surowica 1 55.00
CMV IgM 144 Surowica 1 55.00
Herpes IgG 145 Surowica 14 40.00
Herpes IgM 146 Surowica 14 40.00
Helicobacter pylori IgG 147 Surowica 5 45.00
Helicobacter pylori IgA 131 Surowica 5 45.00
Krztusiec IgG 341 Surowica 7 60.00
Krztusiec IgM 342 Surowica 7 60.00
Toxoplazmoza IgG 148 Surowica 1 42.00
Toxoplazmoza IgM 149 Surowica 1 42.00
Toksocaroza IgG 199 Surowica 5 80.00
Różyczka IgG 150 Surowica 1 45.00
Różyczka IgM 151 Surowica 1 50.00
Momonukleoza –odczyn latexowy 152 Surowica 1 35.00
Mycoplasma pneumoniae IgG 260 Surowica 14 70.00
Mycoplasma pneumoniae IgM 261 Surowica 14 70.00
Ospa wietrzna/półpasiec IgG 338 Surowica 14 70.00
Ospa wietrzna/półpasiec IgM 339 Surowica 14 70.00
Odra (Morbilli virus) IgG 404 Surowica 5 - 10. 69.00
Odra (Morbilli virus) IgM 405 Surowica 5 - 10. 69.00
Wirus nagminnego zapalenia ślinianek przyusznych IgG 336 Surowica 14 55.00
Wirus nagminnego zapalenia ślinianek przyusznych IgM 337 Surowica 14 55.00
Anty SARS-CoV-2S IgG/IgM 502 Surowica 1 50.00
Borelioza IgG 343 Surowica 3 55.00
Borelioza IgM 344 Surowica 3 55.00
Borelioza IgG Western-Blot 346 Surowica 5 135.00
Borelioza Igm Western-Blot 345 Surowica 5 135.00
Bezpośrednie badanie kleszcza w kierunku Borrelia 401 Kleszcz 1 60.00
HIV combo PT 159 Surowica 1 50.00
Test potwierdzenia HIV 332 Krew na EDTA 10 240.00
         
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY 
Hemoglobina glikowana  154 krew(EDTA) 1 35.00
Insulina 155 Surowica 1 40.00
Insulina po obciażeniu glukozą (po 1h) 15501 Surowica 1 90.00
Insulina po obciażenia glukozą (po 2h) 15502 Surowica 1 130.00
Anty-GAD 333 Surowica 14 80.00
C-Peptyd 168 Surowica 10 35.00
         
OSTEOPOROZA 
Osteokalcyna 156 Krew pełna Heparyna Litowa 10 60.00
Kalcytonina 164 Surowica 5 40.00
Beta – CrossLaps   157 Surowica 10 120.00
         
MIKROBIOLOGIA
Mikrobiologiczne bad. dróg rodnych (biocenoza) 190 Wymaz do 7 dni 42.00
0 194 Wymaz do 3 dni 0.00
Cytologia ginekologiczna 185 Wymaz do 3 dni 35.00
Mikrobiologiczne badanie moczu 191 Mocz do 7 dni 42.00
Mikrobiologiczne badanie kału 192 Kał do 7 dni 42.00
Mikrobiologiczne badanie nasienia 292 Nasienie do 7 dni 45.00
Wymaz z gardła 193 Wymaz do 7 dni 42.00
Wymaz z nosa 280 Wymaz do 7 dni 42.00
Wymaz z migdałków 281 Wymaz do 7 dni 42.00
Wymaz z ucha lewego 282 Wymaz do 7 dni 42.00
Wymaz z ucha prawego 283 Wymaz do 7 dni 42.00
Wymaz z worka spojówkowego oka prawego 284 Wymaz do 7 dni 42.00
Wymaz z worka spojówkowego oka lewego 285 Wymaz do 7 dni 42.00
Wymaz z jamy ustnej 366 Wymaz do 7 dni 42.00
Wymaz z języka 286 Wymaz do 7 dni 42.00
Wymaz z rany 287 Wymaz do 7 dni 42.00
Wymaz z cewki moczowej 288 Wymaz do 7 dni 42.00
Wymaz ze zmian skórnych 368 Wymaz do 7 dni 42.00
Wymaz z krtani 367 Wymaz do 7 dni 42.00
Wumaz z nosogardzieli 365 Wymaz do 7 dni 42.00
Wymaz z okolic odbytu 374 Wymaz do 7 dni 42.00
Wymaz z odbytu GBS 299 Wymaz do 7 dni 42.00
Wymaz z pochwy 294 Wymaz do 7 dni 42.00
Wymaz z pochwy GBS 272 Wymaz do 7 dni 42.00
Wymaz z warg sromowych 370 Wymaz do 7 dni 42.00
Wymaz z kanału szyjki macicy 295 Wymaz do 7 dni 42.00
Wymaz z napletka 384 Wymaz do 7 dni 42.00
Wymaz z prącia 371 Wymaz do 7 dni 42.00
Wymaz w kierunku Chlamydia 296 Wymaz do 7 dni 55.00
Wymaz w kierunku Mycoplasma 297 Wymaz do 7 dni 55.00
Wymaz w kierunku Ureoplasma 298 Wymaz do 7 dni 55.00
Wymaz z rurki tracheotomicznej 385 Wymaz do 7 dni 42.00
Kontrola jałowości 291 Wymaz do 7 dni 42.00
Test SPORAL 189 Sporal do 7 dni 42.00
Płyn wysiękowy ze stawu kolanowego 377 Płyn do 7 dni 42.00
Mykologia jamy ustnej 378 Wymaz do 7 dni 45.00
Mykologia języka 379 Wymaz do 7 dni 45.00
Mykologia krtani 380 Wymaz do 7 dni 45.00
Mykologia migdałków 383 Wymaz do 7 dni 45.00
Mykologia nosogardzieli 382 Wymaz do 7 dni 45.00
Mykologia okolic odbytu 375 Wymaz do 7 dni 45.00
Mykologia okolic prącia 373 Wymaz do 7 dni 45.00
Mykologia warg sromowych 372 Wymaz do 7 dni 45.00
Mykologia worka spojówkowego oka lewego 360 Wymaz do 7 dni 45.00
Mykologia worka spojówkowego oka prawego 359 Wymaz do 7 dni 45.00
Mykologia ze zmian skórnych 369 Wymaz do 7 dni 45.00
Mykologiczne badanie cewki moczowej 362 Wymaz do 7 dni 45.00
Mykologiczne badanie gardła 275 Wymaz do 7 dni 45.00
Mykologiczne badanie kału 278 Kał do 7 dni 50.00
Mykologiczne badanie kanału szyjki  293 Wymaz do 7 dni 50.00
Mykologiczne badanie materiału z rany 276 Wymaz do 7 dni 50.00
Mykologiczne badanie nosa 269 Wymaz do 7 dni 45.00
Mykologiczne badanie moczu 279 Mocz do 7 dni 45.00
Mykologiczne badanie ucha lewego 358 Wymaz do 7 dni 45.00
Mykologiogiczne badanie ucha prawego 357 Wymaz do 7 dni 45.00
         
MONITOROWANIE STĘŻENIA LEKÓW
Digoksyna 137 Surowica 5 45.00
Karbamazepina 136 Surowica 5 40.00
Kwas Walproinowy 135 Surowica 5 45.00
Fenytoina 134 Surowica 5 45.00
         
MARKERY ZAWAŁU
Troponina - T 35 Surowica 1 45.00
CK-MB 34 Surowica 1 35.00
Propeptyd natriuretyczny Typu B  (NT-proBNP) 114 Surowica 5 80.00
         
DIAGNOSTYKA ANEMII
Ferrytyna 158 Surowica 1 40.00
Kwas Foliowy 132 Surowica 6 45.00
Witamina B12 133 Surowica 1 44.00
Transferyna 165 Surowica 1 40.00
         
IMMUNOGLOBULINY
IgA 160 Surowica 1 25.00
IgM 161 Surowica 1 25.00
IgG 162 Surowica 1 25.00
IgA, IgG, IgM Panet I Surowica 1 60.00
         
ALERGIA
IgE  -  całkowite 163 Surowica 1 35.00
Alergeny wziewne
Polycheck oddechowy I (10 alergenów)* 386 Surowica 4 120.00
Polycheck oddechowy II (10 alergenów)* 352 Surowica 4 120.00
Polycheck oddechowy III (10 alergenów)* 351 Surowica 4 120.00
Polycheck oddechowy V (20 alergenów)* 388 Surowica 4 160.00
Polycheck oddechowy X (30 alergenow)* 389 Surowica 4 190.00
Polycheck atopowy X (30 alergenów)* 394 Surowica 4 190.00
Polycheck pokarmowy III (10 alergenów)* 353 Surowica 4 120.00
Polycheck pokarmowy IV (10 alergenów)* 354 Surowica 4 120.00
Polycheck pokarmowy V (20 alergenów)* 390 Surowica 4 160.00
Polycheck pokarmowy VI (30 alergenów)* 391 Surowica 4 190.00
Polycheck Mleko+Gluten (6 alergenów)* 355 Surowica 4 95.00
Polycheck Insekty (6 alergenów)* 392 Surowica 4 130.00
Polycheck Antybiotyki (10 alergenów)* 393 Surowica 4 140.00
Polycheck rekombinanty - Pyłki 395 Surowica 4 200.00
Polycheck rekombinanty - Roztocza 413 Surowica 4 200.00
Polycheck rekombinanty - Orzech Ziemny 415 Surowica 4 160.00
Polycheck komponenty - Jaja Kurzego 416 Surowica 4 120.00
IgE. sp.  W16 bylica  251 Surowica 7 45.00
IgE. sp.  T3 brzoza 250 Surowica 7 45.00
IgE  sp.  TP9 drzewa  panel 200 Surowica 7 45.00
IgE  sp.  MP1 grzyby, pleśnie panel 201 Surowica 7 45.00
IgE  sp.  H3 kurz domowy  panel 202 Surowica 7 45.00
IgE  sp.  WP3 chwasty panel 203 Surowica 7 45.00
IgE  sp.  E70 pierze 204 Surowica 7 45.00
IgE  sp.  D1 roztocze pteronyssinus 205 Surowica 7 45.00
IgE  sp.  D2  roztocze farinae 206 Surowica 7 45.00
IgE  sp.  E1 naskórek i łupież kota 207 Surowica 7 45.00
IgE  sp.  E2 naskórek  psa 208 Surowica 7 45.00
IgE  sp.  trawy panel GP1-wczesne, GP4-późne 209 Surowica 7 45.00
Alergeny pokarmowe
IgE  sp. F2   mleko krowie 210 Surowica 7 45.00
IgE  sp. F75  żółtko jajka 211 Surowica 7 45.00
IgE  sp. F1  białko jajka 212 Surowica 7 45.00
IgE  sp. F4   pszenica 213 Surowica 7 45.00
IgE  sp. F5  żyto 214 Surowica 7 45.00
IgE  sp. F9   ryż 215 Surowica 7 45.00
IgE  sp. F14 soja 216 Surowica 7 45.00
IgE  sp. F79 gluten (gliadyna) 217 Surowica 7 45.00
IgE  sp. F8   kukurydza 218 Surowica 7 45.00
IgE  sp. F25 pomidor 219 Surowica 7 45.00
IgE  sp. F94  gruszka 225 Surowica 7 45.00
IgE  sp. F44  truskawka 226 Surowica 7 45.00
IgE  sp. F33  pomarańcza 227 Surowica 7 45.00
IgE  sp. F49  jabłka 220 Surowica 7 45.00
IgE  sp. F31  marchew 221 Surowica 7 45.00
IgE  sp. F92  banan 222 Surowica 7 45.00
IgE  sp. F85  seler 223 Surowica 7 45.00
IgE  sp. F35  ziemniak 224 Surowica 7 45.00
IgE  sp. F83  kurczak 228 Surowica 7 45.00
IgE  sp. F26  wieprzowina 229 Surowica 7 45.00
IgE  sp. F27  wołowina 230 Surowica 7 45.00
IgE  sp. F88  jagnię  (baranina) 231 Surowica 7 45.00
IgE  sp. F284 indyk 232 Surowica 7 45.00
IgE  sp. F13  orzech ziemny 244 Surowica 7 45.00
IgE  sp. F17  orzech laskowy 245 Surowica 7 45.00
IgE  sp. F256 orzech włoski 246 Surowica 7 45.00
IgE  sp. F105 czekolada 247 Surowica 7 45.00
IgE  sp. F221 kawa 248 Surowica 7 45.00
IgE  sp. F93 kakao 249 Surowica 7 45.00
Alergeny  różne
IgE  sp. I1  jad pszczoły 233 Surowica 7 45.00
IgE  sp. I3  jad osy 234 Surowica 7 45.00
IgE  sp. I5  jad szerszenia 235 Surowica 7 45.00
IgE  sp. I71 jad komara 236 Surowica 7 45.00
IgE  sp. P1 glista ludzka  238 Surowica 7 45.00
IgE  sp. I6  karaluch – prusak 239 Surowica 7 45.00
IgE  sp. K82 latex 240 Surowica 7 45.00
         
SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY
C1 inhibitor stężęnie 300 Surowica do 21 110.00
Alfa  1  antytrypsyna 301 Surowica do 21 80.00
C-3c  (składnik dopełniacza) 302 Surowica do 21 50.00
C-4   (składnik dopełniacza) 303 Surowica do 21 50.00
         
AUTOIMMUNOLOGIA
Przeciwciała  dsDNA       IMF 304 Surowica do 28 114.00
Przeciwciała mitochondrialne (M2,M4iM9) 305 Surowica do 28 114.00
Przeciwciała przeciw cytoplazmie leukocyt. ANCA, pANCA, i cANCA 306 Surowica do 28 92.00
Przeciwciała p. jądrowe ANA1 – test przesiewowy 62 Surowica do 14 40.00
Przeciwciała przeciwjądrowe, przeciwjąderkowe i cytoplazmatyczne ANA2 (ds. DNA ,ssDNA,RNP,Sm,Sci-70,La,Ro,Jo-1, 307 Surowica do 21 114.00
Przeciwciała przeciw endomysium IgA 327 Surowica do 21 75.00
Przeciwciała przeciw endomysium IgG 328 Surowica do 21 75.00
Przeciwciała przeciw gliadynie IgA 329 Surowica do 21 52.00
Przeciwciała przeciw gliadynie IgG 330 Surowica do 21 52.00
Przeciwciała przeciw reticulinowe  IgA 311 Surowica do 21 75.00
Przeciwciała przeciw reticulinowe IgG 312 Surowica do 21 75.00
Przeciwciała pemfigus (Pf,)  IMF 314 Surowica do 21 98.00
Przeciwciała pemfigoid  (PV)  IMF 315 Surowica do 21 98.00
Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębusków nerkowych 316 Surowica do 21 98.00
Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka  IMF 317 Surowica do 21 81.00
Przeciwciała przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym   IMF 318 Surowica do 21 110.00
Przeciwciała przeciw mięśniu sercowemu 319 Surowica do 21 121.00
Przeciwciała przeciw nadnerczom  IMF 320 Surowica do 21 121.00
Przeciwciała antykardiolipinowe  IgG 321 Surowica do 21 75.00
Przeciwciała antykardiolipinowe  IgM 322 Surowica do 21 75.00
Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim 323 Surowica do 21 75.00
Przeciwciała przeciw transglitaminazie tkankowej IgA 348 Surowica do 21 98.00
Przeciwciała przeciw transglitaminazie tkankowej IgG 347 Surowica do 21 98.00
Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle’a 324 Surowica do 21 115.00
Przeciwciała przeciw plemnikom (ASA) (Test Friberga)     - ilościowo 325 Surowica do 21 75.00
Przeciwciała przeciw cyklicznej cytrulinie (ACCP) 326 Surowica 1 75.00

All content © 2019 NZOZ Sułkowice. All rights reserved.

Projekt strony WWW: ENITEO