Oddział w Sułkowicach
T: 12 27 32 173

Oddział w Lanckoronie
T: 33 876 35 76

Punkt Lekarski w Izdebniku
T: 33 876 32 93

Aktualności


05.03.2024
Zasady wystawiania skierowań na badania, zalecanych przez lekarzy specjalistów

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, lekarz POZ zleca niezbędne badania tylko przed pierwszorazową wizytą u lekarza specjalisty;

Od momentu, gdy lekarz specjalista przejmuje leczenie, to on kieruje na potrzebne badania diagnostyczne, które są niezbędne w przebiegu dalszego leczenia. Lekarz specjalista nie odsyła pacjenta w celu wykonania badań do lekarza POZ/rodzinnego. W wypadku, gdy ubezpieczony objęty jest leczeniem specjalistycznym i wymaga wykonania badań kontrolnych, skierowanie na te badania wydaje lekarz specjalista. Badania należy wykonywać w placówkach wskazanych przez kierującego lekarza specjalistę.

 

Żródło; NFZ

https://nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/swiadczenia-medyczne/ambulatoryjna-opieka-specjalistyczna/


pokaż wszystkie wiadomości ››

All content © 2019 NZOZ Sułkowice. All rights reserved.

Projekt strony WWW: ENITEO