Oddział w Sułkowicach
T: 12 27 32 173

Oddział w Lanckoronie
T: 33 876 35 76

Punkt Lekarski w Izdebniku
T: 33 876 32 93

Aktualności


04.11.2019
Monitoring wizyjny w Przychodni w Sułkowicach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych, informuję, że: 

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego w Przychodni w Sułkowicach jest Przychodnia Medycyny Rodzinnej s.c., NIP 6811693448, ul. Szkolna 9, 32-440 Sułkowice

  • Monitoring  wizyjny stosowany jest w celu lepszej organizacji pracy Przychodni, a także  w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego, obiektów i systemów, w których przetwarzane są informacje będące w posiadaniu Przychodni oraz w których przechowywane są urządzenia do ich przetwarzania.
  • Dane osobowe przetwarzane [w postaci monitoringu wizyjnego] są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 14 dni
  • Dźwięk nie jest w ogóle nagrywany, ani analizowany
  • Zapisy monitoringu nie są przekazywane innym organom / osobom trzecim (chyba że na wniosek organów takich jak policja czy prokuratura)
  • Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych – Marcin Zarzecki m.zarzecki@przychodnia-med.pl, tel. (12) 27 32 173
  • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dyrektor

Janusz Zarzecki


pokaż wszystkie wiadomości ››

All content © 2019 NZOZ Sułkowice. All rights reserved.

Projekt strony WWW: ENITEO